..::: Anti-Estrogens / Aromatase Inhibitors :::..

TAMOXIFEN Sopharma
  • Brand Name: TAMOXIFEN Sopharma
  • Generic Name: Tamoxifen Citrate
  • License Owner: Teva
  • Manufacturer: Teva
  • Presentation: Each box contains 30 tablets. Each tablet contains 10 mg Tamoxifen Citrate
  • Same As: